Galérie
Spustiť prezentáciu Katarína Kasagrandová - ikony

 


10.6.2013 Bytčania vo výtvarnom umení


13.9. - 18.9. 2015 Počuli sme vrúcny hlas


14.10.2011 Nitra - Hlasy a ohlasy


14.5. - 30.6.2011 Opočno - Poľsko


14.9. - 31.10.2013 Bytčania Bytčanom


26.9. - 30.9.2010 Teplička Nad Váhom


29.9.2013 Prednáška Okná do meba


29.9.2015 IKONOPIS Klub výtvarníkov Prievidza


30.3. - 3.4.2009 Bytča - Okná do neba


5.10.-11.10.2014 Ukáž mi, Pane, svoje cesty


6.12. - 13.12.2009 Rolle- Švajčiarsko


8.10.2014 Slávnostné vysvätenie erbu, pečiatky a zástavy


8.9.2013 Malá Bytča


Panna Mária v ikonách 5.5 - 5.6.2015

Späť na hlavnú stránku