Katarína Kasagrandová - ikony

 
10.6.2013 Bytčania vo výtvarnom umení
13.9. - 18.9. 2015 Počuli sme vrúcny hlas
14.10.2011 Nitra - Hlasy a ohlasy
14.5. - 30.6.2011 Opočno - Poľsko
14.9. - 31.10.2013 Bytčania Bytčanom
26.9. - 30.9.2010 Teplička Nad Váhom
29.9.2013 Prednáška Okná do meba
29.9.2015 IKONOPIS Klub výtvarníkov Prievidza
30.3. - 3.4.2009 Bytča - Okná do neba
5.10.-11.10.2014 Ukáž mi, Pane, svoje cesty
6.12. - 13.12.2009 Rolle- Švajčiarsko
8.10.2014 Slávnostné vysvätenie erbu, pečiatky a zástavy
8.9.2013 Malá Bytča
Panna Mária v ikonách 5.5 - 5.6.2015

Späť na hlavnú stránku